byggeri med omtanke

PROJEKTET VIL BLIVE DGNB-CERTIFICERET TIL GULDNIVEAU

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Gode løsninger

  • Grønne hustage og biodiversitet
  • Gode, sunde boliger og trygge byrum 
  • Kvalitetsbyggeri og langtidsholdbare løsninger

Mangfoldig arkitektur

Det sociale er en vigtig brik i Grønnebro. Derfor prioriterer vi forskelligartede boligtyper, fælles faciliteter og grønne aktiviteter, der henvender sig til en bred målgruppe. Grønnebro skal være et levende og mangfoldigt miljø, der styrker området som helhed.

Ansvarligt kvalitetsbyggeri

Projektet vil blive udviklet med fokus på høj kvalitet gennem dygtigt håndværk og langtidsholdbare materialer. Fra start til slut vil projektet blive opført under stor hensyntagen til omgivelserne. Herunder vil der blive truffet de nødvendige forbehold med henblik på at sikre et trygt og sundt arbejdsmiljø både på og omkring byggepladsen, samt sikre færrest mulige gener for byggeriets naboer.

Grønnebro vil blive DGNB-certificeret til guldniveau. DGNB er en certificeringsordning for byggeri og byområde. I Danmark varetages DGNB-certificering af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.