arkitektur

MED RESPEKT FOR OMGIVELSERNE

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Grønnebro vil give plads til byliv, skabe forbindelser på tværs af Hvidovre, og engagere beboere og borgere i byen gennem arkitektur, grønne uderum og fællesskaber.

 • Grønne gårdrum og passager, der imødekommer beboere og byens borgere
 • Fælleshus integreret i den åbne bebyggelse, så livet udenfor kan inviteres indenfor
 • Arkitektur, der inviterer til ophold langs facader og fortove

I samspil med omgivelserne

Når man som borger og beboer bevæger sig igennem Grønnebro, vil alt fra villakvarterets fornemmelse med ro og børneleg på vejen, grønne oaser, til caféer med udendørsservering og små butikker, bane vejen for et levende og stemningsfuldt uderum fyldt med oplevelser, der både tilgodeser fællesskabet og den enkeltes behov. Visionen for Grønnebro er nemlig inspireret og defineret af omgivelserne og fortællingerne, der i forvejen eksisterer på stedet, og vil gennem sin arkitektoniske udfoldelse skabe rum for udeliv, tryghed og nærmiljøet omkring Hvidovre Nord.

Med kig udover by og natur

I det nordvestlige hjørne vil et 15 etager æstetisk og smukt tårn løfte sig mod himlen, så land og by kan spejdes fra tårnets boliger. Bygningen ligger tilbagetrukket fra vejen, og uderummet omkring den vil blive udformet med fokus på at skabe et forbindelsesled mellem bylivet og boligområdet. Fra tårnets højeste punkt nedtrappes hele bebyggelsen i højden helt ned til blot 2,5 etager i mødet med det tilstødende villakvarter. Således vil Grønnebro harmonere og tilpasse sig sine omgivelser. Samtidig vil solens lys få plads til at bringe kvalitet til både boliger og gårdrum.

Se skyggediagram

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Bo centralt

I arkitekturen er der fra start indtænkt løsninger, der vil begrænse støj fra togbane og trafik, så beboere kan bo med nem adgang til kollektiv transport, indkøb og byliv. 

For at skabe udearealer frie for synlig parkering, etableres parkeringspladser skjult under bebyggelsen. På denne måde gives der plads til hyggelige og trygge byrum i og omkring Grønnebro, som kommer alle i området til gavn.

Grønnebro vil bestå af

 • 10 bygninger fra 15 ned til 2,5 etager tilpasset stedets omgivelser
 • 171 boliger af varierende typer og størrelser
 • Lejligheder på 66-116 m²
 • Rækkehuse på 118-126 m²
 • Parkering skjult under terræn
 • Attraktive, grønne uderum
 • Dagligvarebutik
 • Forventes færdiggjort i 2025

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.