Et mødested, et levested

ET NYT BY- OG BOLIGUDVIKLINGSPROJEKT I HVIDOVRE NORD

Grønnebro er et nyt, grønt by- og boligprojekt båret af en vision om at danne bro mellem naturen og byen, og mellem mennesker på tværs af alder, baggrund og livssituationer. Med respekt for stedets omgivelser, ønsker Grønnebro at styrke de allerede eksisterende bymæssige kvaliteter og samtidig fremme bynaturen i Hvidovre Nord, så hverdagslivet fyldes med grønne og urbane oplevelser. Projektet ønsker at omdanne det nuværende asfalterede område til et grønt bolig- og byområde, så mennesker kan trives tæt på byen.

Og der vil være plads til alle – forskellige boligtyper og størrelser, fælleshus og -faciliteter samt grønne uderum, der imødekommer beboere og byens borgere. Med togstation, caféer, dagligvare- og udvalgsbutikker, uddannelses- og daginstitutioner, samt grønne oaser lige inden for rækkevidde, bliver Grønnebro et attraktivt hjem for alle, der ønsker at bo bynært.

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Fokus på gode løsninger

  • Udvikling af trygge og sunde boliger og fællesskaber
  • Projektet vil blive DGNB-certificeret til guldniveau

Grønnebro vil få

  • En central placering i Hvidovre med kvaliteter fra både byen og villakvarteret
  • 171 boliger med altan, terrasse eller have
  • Boligstørrelser varierende fra cirka 66-126 m² med 2-5 værelser
  • Grønne områder med adgang for beboere og borgere
  • Parkering skjult under terræn
  • Dagligvarebutik

Et trygt hverdagsliv

I Grønnebro vil livet udendørs og imellem husene vægtes lige så højt, som livet i boligerne. Derfor vil al parkering blive placeret under bygningerne, kørende trafik vil begrænses til et enkelt område, og ved hjælp af gennemtænkt arkitektur vil området og det omkringliggende villakvarter afskærmes mod støj fra togbanen. Arkitekturen vil desuden åbne for hyggelige opholdsrum langs facader og fortove, og vil således give plads til de små pauser, man skaber for sig selv, når man bevæger sig gennem byen mellem sine forskellige gøremål. Krydser man ind imellem bygninger, vil grønne kroge, græs, blomster, bænke og legerum opfordre til fordybelse og hyggelige møder.

Grønnebro ønsker at forene byens kvaliteter i form af det pulserende liv, aktivt handelsområde og kollektiv trafik med villakvarterets kvaliteter som grønne områder, ro samt lave huse, hvor børnene kan færdes trygt.

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Materiale og indhold er vejledende. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

Aktuel status

Med underskrivelse af totalentreprisekontrakt er Grønnebro godt på vej til at blive realiseret. De første boliger vil være klar til indflytning i begyndelsen af 2025.

AKF opfører projektet med JCN Bolig som totalentreprenør. Rådgiverteamet består af Mangor & Nagel, en del af AART’, som arkitekt, BOGL som landskabsarkitekt og Viborg Ingeniørerne A/S som ingeniør på projektet.

D. 30 august 2023 tog vi det første officielle spadestik for projektet.